ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Είστε εδώ  : Αρχική | Ανενεργά προγράμματα | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 2009
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009» (04-03-2009)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2009 - ΕΟΜΜΕΧ 01/07/2010NEW

 

 

 

 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»  04/03/2009 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  15 ΙΟΥΝΙΟΥ - 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

(Το πρόγραμμα λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2009 οπότε οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν το πολύ μέχρι και 20-25 Αυγούστου 2009 τα δικαιολογητικά για τον φάκελο υποβολής.)

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κύριος Κωστής Χατζηδάκης, εξήγγειλε σήμερα (04-03-09) τις δράσεις του Επιχειρώ 2009 και παρουσίασε τα βασικά σημεία της προδημοσίευσης των προκηρύξεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων και της επιχειρηματικότητας των γυναικών. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη και ο οριστικός κανονισμός και των δύο δράσεων.

Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/6/2009 - Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/09/2009

Συνολική δαπάνη: 16.000.000 ευρώ  

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ 2009''

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” 2007 - 2013  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»  04/03/2009Προϋποθέσεις συμμετοχής 

1.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες:

·         Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991.

Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. 

Δεν θεωρείται ότι  ασκούν  επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.  

    

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασηςΚατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασηςΠοσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης
  200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης€ 30.000 50% γενικά  60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές
100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού € 30.000 50% γενικά  60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές
80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις € 30.000  50% γενικά  60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

 

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης είναι 60% πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

§  Το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων

§  Οι μέτοχοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του νησιού το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής).

§  Το επιχειρηματικό σχέδιο να εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή. Πυρόπληκτες περιοχές ορίζονται: Οι νομοί Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Ευβοίας, η περιοχή Αιγιαλείας Αρκαδίας και επιλεγμένες περιοχές των νομών Κεφαλληνίας και Μαγνησίας που έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτες.   

 

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου (50% ή 40%). Ο Τραπεζικός δανεισμός για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να ανέρχεται  μέχρι  ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.   

Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μικτής χρήσης μεταφορικά μέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης με ανώτατο όριο ποσό 20.000,0€ ΕΥΡΩ.   

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   

18 ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής εγκριτικής απόφασης ένταξης  (ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΛΗ 2009)

 

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 30/06/2009 

                                                                        ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ.ΜΙΧΑΗΛ        

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Εξαιρούνται, ανεξάρτητα από κωδικό δραστηριότητας: 

1)    Από τον κλάδο της μεταποίησης εξαιρούνται και δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση:

i)         οι δραστηριότητες του τομέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ii)       οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06),

iii)      οι δραστηριότητες του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ του νέου Πολυτομεακού  Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

iv)      οι δραστηριότητες του τομέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2)    Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την  πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.

3)    Επαγγέλματα και επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών, τραπεζικών, χρηματοοικονομικών  και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών .

4)    Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

5)    Επιχειρήσεις σχετιζόμενες με μεταφορές, ταχυμεταφορές, κατασκευές.

6)    Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, καντίνες, εστιατόρια, περίπτερα, φαρμακεία,  επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, Internet – Café κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.  

7)    Πλανόδιες επιχειρήσεις.

8)     Επιχειρήσεις σχετιζόμενες με δραστηριότητες πλυντηρίων αυτοκινήτων.

9)    Επιχειρήσεις σχετιζόμενες με υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων.

10)  Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

Εξαιρούνται επίσης (μη-επιλέξιμες) οι εξειδικευμένες δραστηριότητες:  

40.0Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού.
45.0Κατασκευές
55.30.1Εστιατόρια
55.4Μπαρ                                                                                                         
55.40.10.02Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ
55.40.10.03Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 
55.40.10.04Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια  
55.40.10.05Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)
55.40.10.06Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (κατηγοριών Α' και κατωτέρων)
55.40.10.07Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
55.40.10.08Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καφωδείο 
55.40.10.09Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - μπουάτ
55.40.10.10Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - ντισκοτέκ 
55.40.10.11Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων 
55.40.10.12Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο 
55.40.10.13Υπηρεσίες που παρέχονται από χορευτικό κέντρο
555.1Καντίνες
64.20.10.93Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού
64.20.15Υπηρεσίες εξειδικευμένων επιχειρηματικών δικτύων
65.0 , 66.0, 67.0Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτική Οργανισμοί
80.42.20.03Υπηρεσίες καθηγητή 
80.42.20.04Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων
80.42.20.05Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων  
80.42.20.03Υπηρεσίες καθηγητή  
80.42.20.04Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων 
80.42.20.05Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων  
85.12Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
85.13      Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος 
852.0Κτηνιατρικές δραστηριότητες
85.31.15.01Υπηρεσίες αναμορφωτηρίων ανηλίκων 
91.3       Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων 
91.31      Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 
91.31.1    Θρησκευτικές υπηρεσίες  
91.31.10   Θρησκευτικές υπηρεσίες  
91.31.10.01Υπηρεσίες διάδοσης της Βίβλου            
91.31.10.02Υπηρεσίες ιερών μονών  
91.31.10.03Υπηρεσίες ιερών ναών     
913.2Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων
92.31.1    Παραγωγή έργων τέχνης      
92.31.10   Παραγωγή έργων τέχνης  
92.31.21.05Υπηρεσίες χορωδίας  
92.31.22   Παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες, ψυχαγωγούς και άλλους μεμονωμένους καλλιτέχνες   
92.31.22.01Υπηρεσίες αγιογράφου    
92.31.22.02Υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης  
92.31.22.03Υπηρεσίες γλύπτη  
92.31.22.04Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων    
92.31.22.05Υπηρεσίες ενορχηστρωτή                       
92.31.22.06Υπηρεσίες ζωγράφου                       
92.31.22.07Υπηρεσίες ηθοποιού  
92.31.22.09Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης  
92.31.22.10Υπηρεσίες καλλιτέχνη μίμου 
92.31.22.11Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή   
92.31.22.12Υπηρεσίες κειμενογράφου  
92.31.22.13Υπηρεσίες μουσικοσυνθέτη  
92.31.22.14Υπηρεσίες μουσουργού  
92.31.22.15Υπηρεσίες ξυλογλύπτη  
92.31.22.16Υπηρεσίες σκηνοθέτη  
92.31.22.17Υπηρεσίες σκιτσογράφου 
92.31.22.18Υπηρεσίες συγγραφέα 
92.31.22.19Υπηρεσίες τοιχογραφίας 
92.31.22.20Υπηρεσίες τραγουδιστή 
92.31.22.21Υπηρεσίες χαράκτη
92.31.22.22Υπηρεσίες χορευτή
92.31.22.23Υπηρεσίες χορογράφου 
92.31.22.24Υπηρεσίες χορωδού 
92.34.11   Υπηρεσίες τσίρκων  
92.71      Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα  
92.71.10.03Υπηρεσίες καζίνο  
92.71.10.04Υπηρεσίες πλανόδιας διάθεσης λαχείων 
930.2Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής 
93.05.10.01Αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες 
93.05.10.02Υπηρεσίες αχθοφόρων 
93.05.10.03Υπηρεσίες γενεαλογικές 
93.05.10.04Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων   
93.05.10.05Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 
93.05.10.06Υπηρεσίες ιερόδουλου
93.05.10.07Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων 
93.05.10.08Υπηρεσίες συνοδού  

  

Πατώντας  εδώ*: ''Αγορά Πακέτου 1 - κατηγορία eΥπηρεσίες'', μπορείτε να προχωρήσετε στην online αγορά της αίτησης ένταξης για το πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009.

  * Το ποσό που αναφέρεται αποτελεί προκαταβολή της αίτησης. Για τελική προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας (αναλόγως του τελικού προυπολογισμού της κάθε επιχείρησης).

10/03/2009

 

Αναζήτηση στο site

Chat

We have 10 guests online

Ειδησεις

Newsroom | naftemporiki.gr
Newsroom | naftemporiki.gr
naftemporiki.gr
  • Δήλος: Έκλεισε προσωρινά το αναψυκτήριο του αρχαιολογικού χώρου
    «Ενημερώνεται το κοινό ότι για σοβαρούς τεχνικούς και διαχειριστικούς λόγους, έκλεισε προσωρινά το αναψυκτήριο του αρχαιολογικού χώρου Δήλου», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • ΓΣΕΕ: Τι προβλέπεται για την εκλογική άδεια
    Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους, παρέχουν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).
  • Κολωνός: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών
    Τρεις αλλοδαποί και ένας Έλληνας συνελήφθησαν, στην περιοχή του Κολωνού, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για αποθήκευση, νόθευση και επανατυποποίηση ναρκωτικών για την περαιτέρω διακίνησή τους στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.