ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Είστε εδώ  : Αρχική | Ανενεργά προγράμματα | Νέα | LEADER - ΟΠΑΑΧ.
LEADER - ΟΠΑΑΧ.

Έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Αύγουστο 2010 τα προγράμματα LEADER  KAI ΟΠΑΑΧ σε όλους Νομούς της Ελλάδας. Ήδη έχουν προδημοσιευθεί στους περισσότερους Νομούς και πλέον απομένουν 4-5 όπως ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ    (λήξη υποβολής αιτήσεων 30/04/2011),   ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ (λήξη υποβολής αιτήσεων 08/04/2011), ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (λήξη υποβολής αιτήσεων 31/03/2011), ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (λήξη  υποβολής αιτήσεων 31/03/2011), ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (λήξη υποβολής αιτήσεων 31/03/2011), ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  (λήξη υποβολής αιτήσεων 14/03/2011).

Πρόκειται για προγράμματα που επιδοτούν νέες  και υπάρχουσες  επιχειρήσεις από αγρότες αλλά και από φυσικά πρόσωπα. Οι περιοχές παρέμβασεις είναι περιορισμένες και κυρίως αποκλείει τους δήμους που εδρεύουν οι πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδος. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:

 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες και υπό ίδρυση) ,
 • Φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση),
 • Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης & Ο.Τ.Α,
 • Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέρχεται έως και 600.000€.Ποσοστά επιδότησης: 40%-65% ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του μέτρου και την δράση ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου

Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές παρέμβασης:

 • Ορεινές, μειονεκτικές, αλλά και πεδινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων νησιωτικών περιοχών της Χώρας.
 • Ο πληθυσμός τους πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5.000 - 150.000 κατοίκων. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα μπορούν να υλοποιηθούν σε Τοπικά Διαμερίσματα μέχρι 5.000 κατοίκους.

Περιοχές παρέμβασης αποτελούν και οι εκτός σχεδίου περιοχές τοπικών διαμερισμάτων με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

(Πατήστε εδώ για να δείτε είδη επιχειρήσεων που εντάσσονται ή πατήστε εδώ για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων)

 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας (έως 40 κλίνες) υποδομών διανυκτέρευσης
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
 • Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασικών προϊόντων
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση
 • Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
 • Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές αγροτικής υπαίθρου
 • Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών
 • Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
 • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη)
 • Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - συλλογές - εκθετήρια

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων (οικοδομικές, υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες & εργασίες θέρμανσης κτλ),
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,
 • Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού H/Y
 • Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραιτήτων αδειών
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Δαπάνες προβολής-προώθησης & έρευνας αγοράς
 • Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και α' υλών εντός της επιχείρησης
 • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης & πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,
 • Δαπάνες αγοράς αλόγων (δραστηριότητες περιήγησης).

Μέσω της προσέγγισης LEADER θα εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα σε προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας.

Στόχοι του μέτρου:

Μέσω των παρεμβάσεων του μέτρου επιδιώκεται:

 • η προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο
 • η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου
 • η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο
 • ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • η μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών
 • η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • η δημιουργία θέσεων απασχόλησης (στρατηγική Λισσαβόνας)
 • η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές
 • η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
 

Αναζήτηση στο site

Chat

We have 47 guests online

Ειδησεις

Newsroom | naftemporiki.gr
Newsroom | naftemporiki.gr
naftemporiki.gr